EN TR

FOCUS© Smart Street

FOCUS© Smart Street

1.Merkezi Kontrol Yazılımı

Sistem içinde tanımlı tüm Gateway ve Controller Module üniteleri merkezi bilgisayarda bulunan yazılım ile

iletişimde olarak ON/OFF ve DIM edilebilmesi, anlık durumları gözlenerek arıza geri bildirimi yapabilmesi, senaryo

tanımı gibi pek çok özellik mevcuttur.

2.Gateway Module

Gateway Module kendisine bağlı aynı faz hattı üzerindeki Controller Module üniteleriyle çift taraflı iletişimde

olarak  Network ağı üzerinden Merkezi Yazılım ile yönetilmektedir.

3.Controller Module

PWM özelliği üzerinden ürünlere bağlı olan LED Sürücüleri programlayabilmekte, DIM ve ON/OFF

yapabilmektedir.

4.PWM LED Sürücü

Ayarlanabilir PWM DIM özellikli sürücülerle farklı ışık güçleri uygulanabilmektedir.

5.LED Yol Aydınlatma Armatürü

Uygulama ihtiyacına göre 50W ile 300W arası armatür seçenekleri mevcuttur.

6.Yol Tipolojisi

Her çeşit yol sınıfı için aydınlatma kriterlerini karşılayabilecek armatürlerden oluşan sistem akıllı kontrol

altyapısıyla desteklendiğinde 80% seviyelerinde enerji tasarrufu sağlayabilmekte ve bakım/yönetim giderlerini

asgari düzeye indirerek kaliteli bir aydınlatma performansı sunmaktadır. Sistemin doğrudan ve sadece faz hattı

üzerinden kurulabilir olması benzer kontrol sistemleriyle karşılaştırıldığında büyük oranda yatırım ve kurulum

maliyeti avantajı sağlamaktadır.